OGŁOSZENIE NA KOMPLEKSOWE :

"opracowanie dokumentacji projektowych w stadium projektów wykonawczych na budowę ulic, parkingów i zatok postojowych na terenie miasta Chełma"

najkorzystniejsza oferta.pdf
ogłoszenie o zawarciu umowy.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH W STADIUM PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH NA BUDOWĘ ULIC, PARKINGÓW I ZATOK POSTOJOWYCH NA TERENIE MIASTA CHEŁMA"

>>>> więcej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁMA
 

>>>> więcej

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA :

"Przebudowa chodników przy ulicy Łowieckiej i ulicy Muzyki w Chełmie"

chodniki_Lowieckia_ Muzyki.pdf
zawarci_umowy_chodnik_ul_Muzyki.pdf

"Przebudowa chodników przy ulicy ks. Mrozka i ulicy Katedralnej w Chełmie"

chodnik_Mrozka_Katedralna.pdf
zawarcie_umowy_chodniki_ul_ks_Mrozka_i_Katedralna.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA :

"wykonywanie remontów bieżących ulic na terenie miasta Chełm"

oferta_remonty_ulic.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm"

zimowe_oczyszczanie_ulic.pdf


SIWZ - zimowe oczyszczanie drog.pdf

Wyjasienie_SIWZ_zimowe_oczyszczanie_ulic_m.Chelm.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty Zima 2006-07.pdf
 

ZADANIE NR 1: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5,
załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9, załącznik nr 10, załącznik nr 11, załącznik nr 12

ZADANIE NR 2: załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5,
załącznik nr 6, załącznik nr 7, załącznik nr 8, załącznik nr 9,
załącznik nr 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"Przebudowa chodników w Chełmie, polegająca na przebudowie chodnika przy ulicy Łowieckiej w Chełmie – zadanie nr 1,
przebudowie chodnika przy ulicy płk W. Muzyki w Chełmie – zadanie nr 2."

SIWZ_przebudowa_chodnikow_Lowiecka_Muzyki.pdf
ogloszenie_o_wszczęciu_postępowania.pdf
ogloszenie_o_zamówieniu.pdf
najkorzystniejsz_ofert_chodniki_Lowieckiej_Muzyki_II_etap.pdf
Ogl_o_zawarciu_umowy_przebudowa_chodnikow_ul_Lowiecka_i_Muzyki.pdf

ZADANIE NR 1: załącznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3,załącznik nr 4,załącznik nr 5,załącznik nr 6,załącznik nr 7,załącznik nr 8,załącznik nr 9
ZADANIE NR 2: załącznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3,załącznik nr 4,załącznik nr 5,załącznik nr 6,załącznik nr 7,załącznik nr 8,załącznik nr 9

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"Budowa oświetlenia ulicy Wiercieńskiego w Chełmie – II etap"
 

SIWZ_oswietlenie_Wiercienskiego_II_ etap.pdf

ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_Wiercinskiego_II_ etap.pdf
gloszenie o zamowieniu_oswietlenie_Wiercienskiego_II_etap.pdf
Ogl_0_wybor_naj_oferty_oswietlenie_Wiercinskiego_II_etap.pdf

ogl. o zawarciu umowy oswietlenie ul. Wiercienskiego II etap.pdf


załącznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3,załącznik nr 4,załącznik nr 5,załącznik nr 6,załącznik nr 7,załącznik nr 8,załącznik nr 9

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Batorego, Jagiellońskiej, ks. Brzóski i Litewskiej w Chełmie"

 

SIWZ_budowa_sygnalizacji _swietlnej.pdf
wszczecie_postepowania sygnalizacja sw.pdf

zamowienie sygnalizacja sw.pdf
ogl. o wyborze najkorzyst. oferty sygnalizacja.pdf
ogl. o zawarciu umowy  syg. swietlna.pdf

załącznik nr 1,załącznik nr 2,załącznik nr 3,załącznik nr 4,załącznik nr 5,załącznik nr 6,załącznik nr 7,załącznik nr 8,załącznik nr 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"PRZEBUDOWA ULICY KOSZAROWEJ"

ogoszenie_przebudowa_ul_Koszarowej_w_Chelmie.pdf
SIWZ przebudowa ulicy Koszarowej w Chelmie.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert ul. Koszarowa.pdf
zad nr 1.rar, zad nr 2.rar, zad nr 3.rar
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"WYKONYWANIE REMONTÓW BIEŻĄCYCH ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁMA"

SIWZ wykonywanie remontow biezacych ulic na terenie miasta Chelm.pdf
ogl_wykonywanie_remontow_biezacych_ulic_na_terenie_miasta_Chelm.pdf

ogl. o wyb. najkorzystniejszej oferty - remonty na 2007 r..pdf
załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"OCHRONĘ  MIENIA  WRAZ  Z  OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ  CENTRALNEGO  OGRZEWANIA"

SIWZ Ochrona mienia na 2007 r..pdf

ogl. o wszczeciu postepowania - ochrona mienia.pdf
ogl. o zamowieniu ochrona mienia.pdf
ogl. o wyborze najkorzyst. oferty ochrona mienia.pdf
ogl. o zawarciu umowy ochrona mienia
załączniki

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :

"UTRZYMANIE OZNAKOWANIA ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁMA"

ogl. o zamowieniu - utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chelm.pdf
uniewaznienie postepowania - utrzymanie oznakowania ulic.pdf

SIWZ utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chelm.pdf
ogl. o zamowieniu utrzymanie oznakowania ulic.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania - utrzymanie oznakowania ulic.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert oznakowanie na 2007 r.pdf
ogl. o zawarciu umowy - utrzymanie oznakowania ulic.pdf
zalaczniki.rar