OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm"
ogl. o zamowieniu - utrzymanie czystosci 2007.pdf

SIWZ- utrzymanie czystosci  2007.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert czystosc 2007.pdf
zad nr 1.rar
zad nr 2.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic
na terenie miasta Chełm
"
ogl. o zamowieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2007.pdf
SIWZ- utrzymanie zadrzewienia i zieleni  2007.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert zielen 2007.pdf
zad nr 1.rar    
zad nr 2.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie kanałów deszczowych na terenie miasta Chełm"
ogl. o zamowieniu - utrzymanie kanalow deszczowych 2007.pdf

SIWZ-utrzymanie kanalow deszczowych  2007.pdf
ogl._o_wyb._najkorzyst._oferty_kanaly_2007 r..pdf
zalaczniki.rar

  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"BUDOWA ULICY FARBISZEWSKIEJ W CHEŁMIE NA ODCINKU OD ULICY RÓŻANEJ DO ULICY NARCYZOWEJ"
ogl. o zamowieniu - ulica Farbiszewskiej.pdf

SIWZ ul. Farbiszewskiej.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania Farbiszewskiej.pdf
ogl. o zawarciu umowy ul. Farbiszewskiej .pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty ul. Farbiszewskiej.pdf
zalaczniki.rar


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :
"BUDOWA chodników i miejsc handlowych na działce nr 27/4
przy ulicach 3 maja - wojsławickiej w chełmie"
ogl. o zamowieniu budowa chodnikow i miejsc handlowych.pdf
SIWZ budowa chodnikow i miejsc handlowych.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :
 

"Przebudowa chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Chełmie
na odcinku od ulicy Witosa do ulicy Włodawskiej
"

ogl. o zamówieniu chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
SIWZ chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania - chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sięgacza nr 1 ulicy Różanej w Chełmie"

ogl. o zamowieniu -  siegacz nr 1 ul. Rozanej.pdf
SIWZ siegacz nr 1 ul. Rozanej.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania - siegacz nr 1 ul. Rozanej.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty siegacz ul. Rozana.pdf
ogl. o zawarciu umowy ul. siegacz ul. Rozana.pdf
zalaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"BUDOWA ULICY CHŁODNEJ W CHEŁMIE"

ogl._o_zam_budowa_ulicy_Chlodnej_w_Chelmie_2007.pdf

SIWZ ul. Chlodna.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert Chlodna.pdf
załaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :


"BUDOWA ULICY KURPIŃSKIEGO W CHEŁMIE"
ogl. o zamowieniu ul. Kurpinskiego.pdf

SIWZ ul. Kurpinskiego.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania - ul. Kurpinskiego.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert Kurpinskiego .pdf
ogl.o zawarciu umowy ul. Kurpinskiego.pdf
załaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

 

"KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI NA BUDOWĘ
I PRZEBUDOWĘ ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁM"
ogl. o zam. dokumentacji projektowej 2007.pdf

SIWZ dokumentacja
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert dok. proj.pdf

załącznik zad nr 5

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

 

"CHODNIKI I MIEJSCA HANDLOWE"
ogl. o zamowieniu 3 maja - Wojslawicka..pdf
SIWZ chodniki i miejsca handlowe.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania.pdf

zalaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

 

"Przebudowa chodnika przy ulicy Kochanowskiego w Chełmie
 na odcinku od ulicy Witosa do ulicy Włodawskiej
"
ogl. o zamowieniu chodnik ul. Kochanowskiego.pdf

SIWZ chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
ogl. o wszczeciu postepowania - chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
zalaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu drogowego nad linią
 kolejową w ciągu ul. Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 884"

ogl. o zamowieniu - dok. proj - remont wiaduktu.pdf
SIWZ dok. proj wiadukt.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty wiadukt.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"przebudowa chodnika przy ulicy Kochanowskiego
w Chełmie na odcinku od ul. Witosa do ul. Włodawskiej"

ogl. o zamowieniu - chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
SIWZ chodnik ul. Kochanowskiego.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty ul. Kochanowskiego.pdf
zalaczniki.rar

  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
W STADIUM PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH
NA BUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁM"
ogl. o zamowieniu.pdf

SIWZ- Dok. projektowe - 15 ulic.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert dok. proj.pdf
zalaczniki.rar

  OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"przebudowa ulicy koszarowej w chełmie - ii etap"
ogl. o zamowieniu - Koszarowa II etap.pdf

SIWZ chodnik ul. Koszarowa II etap.pdf
ogl_ o wyb_ najkorzyst_ oferty ul_ Koszarowej.pdf
zalaczniki.rar
 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

 

"CHODNIKI I MIEJSCA HANDLOWE"
ogl. o zamowieniu - chodniki i miejsca handlowe.pdf

SIWZ  chodniki i miejsca handlowe.pdf
ogl_ o wyb_ najkorzyst_ oferty chodniki i miejsca handlowe.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"UTRZYMANIE OZNAKOWANIA ULIC NA TERENIE MIASTA CHEŁM"
ogl. o zamowieniu - oznakowanie.pdf

SIWZ oznakowanie.pdf
ogl_ o wyb_ najkorzyst_ oferty oznakowanie.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ciągu pieszo - jezdnego przy ulicy Lipowej w Chełmie"
ogl. o zamowieniu - ul. Lipowa.pdf

SIWZ ul. Lipowa.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty Lipowa.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonywanie remontów bieżących ulic na terenie miasta Chełm"
ogl. o zamowieniu - remonty.pdf
SIWZ remonty ulic.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty remonty.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"BUDOWA PLACU KUPIECKIEGO W CHEŁMIE"
ogl. o zamowieniu - Plac Kupiecki .pdf
SIWZ plac kupiecki.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert Plac Kupiecki.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm"
ogl. o zamowieniu.pdf
SIWZ-ZIMA 2007-08.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"
wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Rejowieckiej w Chełmie"
ogl. o zamowieniu.pdf
SIWZ ul. Rejowiecka.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty Rejowiecka.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonywanie remontów bieżących ulic na terenie miasta Chełm"
ogl. o zamowieniu - remonty.pdf
SIWZ remonty 2007 II.pdf

ogl. o wyb. najkorzyst. oferty remonty II.pdf
zalaczniki.rar

 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"budowa ulicy farbiszewskiej w chełmie na odcinku
od ulicy narcyzowej do ulicy brzozowskiego ii etap"
ogl. o zamowieniu - farbiszewskiej .pdf

SIWZ  ul. Farbiszewskiej  II etap.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. oferty ul. Farbiszewskiej II etap.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych
w stadium projektów wykonawczych
na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm"
ogl o zamowieniu - dok. proj. 8 ulic.pdf
SIWZ- Dok. projektowe - 8 ulic.pdf
ogl. o wyb. najkorzyst. ofert dok. proj.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"wykonanie i dostawa tablic z nazwami ulic miasta Chełm"

ogl. o zamowieniu - tablice z nazwami ulic.pdf
siwz tabliczki.pdf
zalaczniki.rar


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"
Budowa ulicy Chłodnej w Chełmie - II etap"
ogl. o zamowieniu - ul. Chłodna II etap.pdf
SIWZ  ul. Chlodna  II etap.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonywanie remontów bieżących ulic na terenie miasta Chełm"
ogl. o zamówieniu remonty III.pdf
SIWZ remonty III.pdf
zalaczniki.rar

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych
w stadium projektów wykonawczych
na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm"

ogl. o zamowieniu dok. proj. 18 ulic.pdf
SIWZ- Dok. projektowe - 18 ulic dec. lok..pdf
zalaczniki.rar
 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Metalowej w Chełmie"

ogloszenie o zamowieniu - ul.Metalowa
SIWZ ul. Metalowa
zalaczniki
 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonywanie remontów bieżacych ulic na terenie miasta Chełm"

ogloszenie o zamowieniu - Remonty 2008
SIWZ - Remonty 2008
zalaczniki
 

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm"

ogloszenie o zamowieniu - Oznakowanie na 2008
SIWZ - Oznakowanie na 2008
zalaczniki
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonywanie remontów bież±cych ulic miasta Chełm III"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonywanie remontów bież±cych ulic miasta Chełm III"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych (...) 18 ulic"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych (...) 18 ulic"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Metalowej w Chełmie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonanie wzmocnienia nawierzchni ulicy Metalowej w Chełmie"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonywanie remontów bież±cych ulic miasta Chełm - remonty 2008 r"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonywanie remontów bież±cych ulic miasta Chełm - remonty 2008 r"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm 2008 r"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm 2008 r"