OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie o zamowieniu - utrzymanie czystosci 2008 r.

SIWZ- utrzymanie czystosci 2008 r.pdf
zalaczniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie czystości 2008


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie o zamowieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2008 r

SIWZ utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2008 r.pdf
Załączniki
Modyfikacja tresci SIWZ zielen 2008 r.pdf
Modyfikacja tresci SIWZ zieleń 2008
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery - zieleń.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie kanałów deszczowych na terenie miasta Chełm"
ogloszenie-utrzymanie_kanalow_deszczowych_2008r.pdf
SIWZ- utrzymanie kanałów deszczowych 2008 r.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Czernickiego w Chełmie"
ogłoszenie o zamówieniu ul. Czernickiego.pdf
SIWZ ul. Czernickiego.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Czernickiego.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Janowskiego w Chełmie"
ogłoszenie o zamówieniu ul.Janowskiego.pdf
SIWZ ul. Janowskiego.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Janowskiego.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Kunickiego w Chełmie"
ogłoszenie o zamówieniu ul. Kunickiego.pdf
SIWZ ul. Kunickiego.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Kunickiego.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Reja w Chełmie na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Kredowej"
ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Reja.pdf
SIWZ chodnik ul. Reja.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik Reja


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Bydgoskiej w Chełmie na odcinku od Placu 1000-lecia do ulicy Katedralnej"
ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Bydgoska.pdf
SIWZ chodnik ul. Bydgoska.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik Bydgoska


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Poprawa BRD w ciągu alei I Armii Wojska Polskiego w Chełmie"
ogłoszenie o zamówieniu poprawa BRD - I AWP.pdf
SIWZ poprawa BRD - I AWP.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika z murem oporowym przy al. Armii Krajowej w Chełmie"
ogł. o zamówieniu chodnik z murem oporowym al. Armii Krajowej.pdf
SIWZ chodnik z murem oporowym Al. Armii Krajowej.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty- chodnik i mur oporowy al. AK


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych w stadium projektów wykonawczych na budowę i przebudowę ulic, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chełm"
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe 6 ulic.pdf
SIWZ dok. proj 6 ulic 2008 r.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa drogi dojazdowej od ulicy Jedność w Chełmie do szkoły i garaży"
ogłoszenie o zamówieniu - droga dojazdowa od ul. Jedność do szkoły i garaży.pdf
SIWZ droga dojazdowa od ul. Jedność do szkoły i garaży.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_oferty_-_ul._Jednosc.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Bednarskiej w Chełmie"
ogłoszenie o zamówieniu - ul. Bednarska.pdf
SIWZ ul. Bednarska.pdf
Załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Bednarska 2008 r.


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Chłodnej w Chełmie - II etap"
ogl. o zamowieniu ul. Chłodna - II etap.pdf
SIWZ ul. Chłodna - II etap.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ulicy Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 wraz z dojazdami"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Wiadukt
Załączniki
Wyjasnienie - modyfikacja tresci SIWZ - Wiadukt.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Remonty bieżące
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Nadzór inwestorski nad robotami mostowymi realizowanymi w ramach remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ulicy Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 wraz z dojazdami"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Nadzór inwestorski
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ul. Lubelskiej przy Jednostce Wojskowej w Chełmie"
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ - Sygnalizacja świetlna
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"bieżące utrzymanie i remonty wiat na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_utrzymanie_i_remonty_wiat.pdf
SIWZ_-_utrzymanie_i_remonty_wiat.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_utrzymanie_i_remonty_wiat.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ulicy Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 wraz z dojazdami - II przetarg"
ogloszenie_o_zamowieniu_wiadukt_II_przetarg.pdf
SIWZ_wiadukt_II_przetarg.pdf
Załączniki
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Nadzór inwestorski nad robotami mostowymi realizowanymi w ramach remontu wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ulicy Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 wraz z dojazdami"
ogloszenie_o_zamowieniu_nadzor_inwestorski-wiadukt-II-przetarg.pdf
SIWZ_nadzor_inwestorski-wiadukt-IIprzetarg.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_2008.pdf
SIWZ_remonty_2008.pdf
Załączniki
modyfikacja_SIWZ_remonty_biezace.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm"
Ogloszenie_o_zamowieniu_-_dokumentacje_5_ulic.pdf
SIWZ_-_dokumentacje_5_ulic.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_dok_projektowe_5_ulic.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sygnalizacji świetlnej dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Przemysłowa - Wołyńska w Chełmie"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_dok._proj._syg._swietlna_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf
SIWZ_dok._proj._syg._swietlna_Przemyslowa-Wolynska.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_utrzymanie_oznakowania_ulic_2008.pdf
SIWZ_-_utrzymanie_oznakowania_ulic_2008.pdf
Załączniki
wyjasnienie_tresci_SIWZ_oznakowanie.pdf
ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_utrzymanie_oznakowania_ulic.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_dokumentacje_projektowe_3_ulice.pdf
SIWZ_-_opracowanie_dokumentacji_projektowych_3_ulice_2008.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont ogrodzenia ogródków działkowych przy ul. Jedność w Chełmie"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_remont_ogrodzenia_ogrodkow_dzialkowych_ul._Jednosc.pdf
SIWZ_-_remont_ogrodzenia_ogrodkow_dzialkowych_ul._Jednosc.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_oferty_-_remont_ogrodzenia_ul_Jednosc.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Ogrodowej w Chełmie"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_dok._projektowa_budowy_kanalizacji_deszczowej_ul._Ogrodowej.pdf
SIWZ_-_dok._projektowa_budowy_kanalizacji_deszczowej_w_ul._Ogrodowej.pdf
Załączniki


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_zima_2008.pdf
SIWZ_zima_2008.pdf
Załączniki
ogl_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_zima_08-09.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"przebudowa chodnika przy ul. Hrubieszowskiej w Chełmie"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_chodnik_Hrubieszowska_2008zm.pdf
SIWZ_-_Chodnik_Hrubieszowska_2008_zm.pdf
Załączniki
ogloszenie_o_wyborze_oferty_-_chodnik_ul_Hrubieszowska.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm"
ogl._o_zamowieniu_remonty_biezace.pdf
SIWZ_remonty_biezace.pdf
Załączniki
Ogloszenie o wyborze


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm"
ogloszenie_o_zamowieniu_-_oznakowanie_uzup.pdf
SIWZ_oznakowanie_uzup.pdf
Załączniki
ogl_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_utrzymanie_oznakowania_ulic_II.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika przy ulicy Ogrodowej w Chełmie na odcinku od ulicy Pszennej do ulicy Lutosławskiego"
ogl_o_zamowieniu_-_chodnik_ul_Ogrodowa.pdf
SIWZ_-_chodnik_ul_Ogrodowa.pdf
Załączniki
zmiana_tresci_SIWZ_-_budowa_chodnika_ul_Ogrodowa_w_Chelmie.pdf
zmiana_tresci_SIWZ_II_-_budowa_chodnika_ul_Ogrodowa_w_Chelmie.pdf
zmiana_tresc_SIWZ_III_-_budowa_chodnika_ul_Ogroowa_w_Chelmie.pdf
ogl_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_chodnik_ul_Ogrodowa_w_Chelmie.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy ks. St. Brzóśki w Chełmie"
ogl_o_zamowieniu_-_ul_Brzoski.pdf
SIWZ_-_ul_Brzoski.pdf
Załączniki
zmiana_tresci_SIWZ_-_budowa_ul_Brzoski_w_Chelmie.pdf
ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-ul_Brzoski.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych w rejonie skrzyżowania Przemysłowa - Wołyńska w Chełmie"
ogl_o_zamowieniu_sygn_swietlna_ul_Przemyslowa-Wolynska.pdf
SIWZ_sygn_swietlna_ul_Przemyslowa-Wolynska.pdf
Załączniki
zmiana_tresci_SIWZ_-_budowa_sygn_swietlnej_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf
wyjasnienie_tesci_SIWZ_sygnalizacja_przemyslowa-wolynska.pdf
wyjasnienie_tresc_SIWZ_II_sygnalizacja_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf
zmiana_tresci_SIWZ_II_-_budowa_sygn_swietlnej_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf
wyjasnienie_tresc_SIWZ_III_sygnalizacja_Przemyslowa_-_Wolynska.pdf
ogl_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_sygn._swietlna_Przemyslowa_-_Wolynska_w_Chelmie.pdf


OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie oznakowania poziomego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w ulicy Armii Krajowej w Chełmie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 844 wraz z dojazdami"
ogloszenie_o_zamowieniu-oznakowanie_wiaduktu.pdf
SIWZ-oznakowanie_wiaduktu_2008r.pdf
Załączniki
ogl_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_-_oznakowanie_poziome_wiaduktu_drogowego_w_Chelmie.pdf