OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 01.12.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic m. Chełm (na 2010 r.)"

"SIWZ - remonty bieżące ulic m. Chełm (na 2010 r.)"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty "remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 10.11.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic m. Chełm"

"SIWZ - remonty bieżące ulic m. Chełm"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: I Pułku Szwoleżerów - J. Słowackiego w Chełmie" - 03.11.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: I Pułku Szwoleżerów - Słowackiego"

"SIWZ - sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic: I Pułku Szwoleżerów - Słowackiego"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty budowa sygn. świetlnej I Pułku Szwoleżerów - J. Słowackiego w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przegląd i ocena stanu technicznego kanału deszczowego w ulicach I Pułku Szwoleżerów - Plac Niepodległości w Chełmie" - 02.11.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - przegląd kanału deszczowego ul. I Pułku Szwoleżerów - Pl. Niepodlegości"

"SIWZ - przegląd kanału deszczowego ul. I Pułku Szwoleżerów - Pl. Niepodlegości"
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przegląd i ocena stanu technicznego kanału Pl. Niepodległości - Szwoleżerów
Ogłoszenie o wyborze oferty przegląd kanału Szwoleżerów-Pl. Niepodległości

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę chodnika od ulicy Ceramicznej do SP ZOZ w Chełmie" - 21.10.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. chodnik ul. Ceramiczna - SP ZOZ"

"SIWZ - dok. proj. chodnik ul. Ceramiczna - SP ZOZ"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty dok. projektowa chodnik ul. ceramiczna-SP ZOZ

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 20.10.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie oznakowania ulic"

"SIWZ - bieżące utrzymanie oznakowania ulic"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ścieżki rowerowej w ulicy Hrubieszowskiej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Hrubieszowska-Litewska w Chełmie" - 16.10.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ścieżka rowerowa ul. Hrubieszowska"

"SIWZ - ścieżka rowerowa ul. Hrubieszowska"
załączniki
załącznik nr 12
wyjaśnienie treści SIWZ - budowa ścieżki rowerowej w ul. Hrubieszowskiej w Chełmie. Ogłoszenie o wyborze oferty ścieżka rowerowa ul. Hrubieszowska w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa zjazdów w ulicy Wierzbowej w Chełmie" - 01.10.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wierzbowa - zjazdy"

"SIWZ - ul. Wierzbowa - zjazdy"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty zjazdy ul.Wierzbowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa skrzyżowania ulic 3 Maja-Lwowska-15 Sierpnia w Chełmie" - 28.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - skrzyżowanie 3Maja-Lwowska-15Sierpnia"

"SIWZ - skrzyżowanie 3Maja-Lwowska-15Sierpnia"
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa skrzyżowania ulic 3Maja-Lwowska-15Sierpnia w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ciągu pieszego od ulicy Połanieckiej do parku XXX-lecia w Chełmie" - 22.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ciąg pieszy Połaniecka-Park XXX-lecia"

"SIWZ - ciąg pieszy Połaniecka-Park XXX-lecia"
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ciągu pieszego od ul. Połaniecka - park XXX-lecia w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Hrubieszowska - I. Mościckiego - Wiejska w Chełmie" - 22.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - sygn. świetlna ul. Hrubieszowska-Mościckiego-Wiejska"

"SIWZ - sygn. świetlna ul. Hrubieszowska-Mościckiego-Wiejska"
załączniki
załącznik nr 10
wyjaśnienie treści SIWZ - budowa sygn. świetlnej: Hrubieszowska - I. Mościckiego - Wiejska w Chełmie
Ogłoszenie o wyborze oferty budowa sygn. świetlnej Hrubieszowska-Mościckiego-Wiejska w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania ulic I Armii Wojska Polskiego - Wojsławicka w Chełmie" - 18.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj skrzyżowanie I AWP-Wojsławicka"

"SIWZ - dok. proj skrzyżowanie I AWP-Wojsławicka"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty dok. projektowa skrzyżowanie IAWP-Wojsławickiej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa zjazdów w ulicy Przejazdowej w Chełmie" - 17.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Przejazdowa - zjazdy"

"SIWZ - ul. Przejazdowa - zjazdy"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty zjazdy ul. Przejazdowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie miasta Chełm" - 10.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni - ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe"

"SIWZ - utrzymanie zieleni - ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe"
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonywanie remontów elementów systemu odwodnienia na terenie miasta Chełm" - 04.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - remont elementów systemu odwodnienia"

"SIWZ - remont elementów systemu odwodnienia"
załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o wyborze oferty remont elementów systemu odwodnienia m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przegląd i ocena stanu technicznego kanału deszczowego w ulicy Kolejowej na odcinku od ulicy Starościńskiej do ulicy Obłońskiej w Chełmie" - 02.09.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - przegląd kanału deszczowego ul. Kolejowa"

"SIWZ - przegląd kanału deszczowego ul. Kolejowa"
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przegląd kanału deszczowego ul. Kolejowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 06.08.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic m.Chełm"

"SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic m.Chełm"
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ul. Targowej w Chełmie" - II przetarg - 30.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Targowa"

"SIWZ - ul. Targowa"
załączniki
załącznik nr 11
ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowa ulicy Targowej w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przegląd i ocena stanu technicznego kanału deszczowego w ulicy Lubelskiej na odcinku od ulicy Szpitalnej do wjazdu na teren Jednostki Wojskowej w Chełmie" - 29.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - przegląd kanału deszczowego ul. Lubelska"

"SIWZ - przegląd kanału deszczowego ul. Lubelska"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "Przegląd kanału deszczowego ul. Lubelska"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika przy ulicy Metalowej w Chełmie" - 24.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Metalowa"

"SIWZ - chodnik ul. Metalowa"
załączniki
załącznik nr 10
ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowa chodnika ul. Metalowej w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę elementów ulic na terenie miasta Chełm" - 15.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - dok. projektowe - elementy ulic 5 zadań"

"SIWZ - dok. projektowe - elementy ulic 5 zadań"
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Kraszewskiego w Chełmie" - 13.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kraszewskiego"

"SIWZ - ul. Kraszewskiego"
załączniki
dodatkowy załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu ul. Kraszewskiego I
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu ul. Kraszewskiego II
zmiana treści SIWZ ul. Kraszewskiego.pdf
zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ ul. Kraszewskiego
zestawienie montazowe linii nn ul. Kraszewskiego
ogłoszenie o wyborze oferty na "Budowa ul. Kraszewskiego w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont elementów odcinka miejskiego drogi wojewódzkiej nr 844 w Chełmie" - 10.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - elementy drogi woj. nr 844"

"SIWZ - elementy drogi woj. nr 844"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "Remont elementów odcinka miejskiego dr. wojewódzkiej nr 844 w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Połanieckiej w Chełmie" - 07.07.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Połaniecka"

"SIWZ - ul. Połaniecka"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Połaniecka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy E. Kornasa w Chełmie" - 24.06.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. E. Kornasa"

"SIWZ - ul. E. Kornasa"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "Przebudowa ul. Kornasa w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"budowa ulicy Targowej w Chełmie" - 15.06.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Targowa"

"SIWZ ul. Targowa"
załączniki
załącznik nr 11

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"budowa ulicy Nadrzecznej w Chełmie" - 05.06.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Nadrzeczna"

"SIWZ - ul. Nadrzeczna"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty ul. Nadrzeczna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Budowlanej w Chełmie" - 26.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul. Budowlana"

"SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Budowlana"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty kanalizacja deszczowa ul. Budowlana

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę elementów ulic na terenie miasta Chełm" - 22.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - dok. projektowe - elementy ulic 4 zadania "

"SIWZ - dok. projektowe - elementy ulic 4 zadania"
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Powstańców Warszawy w Chełmie" - 14.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Powstańców Warszawy "

"SIWZ - ul. Powstańców Warszawy"
załączniki
"Zmiana treści SIWZ - ul. Powstańców Warszawy"
ogłoszenie o wyborze oferty ul. Powstańców Warszawy

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm" - 05.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - dok.proj. ścieżki rowerowe"

"SIWZ - dok.proj. ścieżki rowerowe"
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika przy ulicy Pocztowej w Chełmie" - 04.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Pocztowa"

"SIWZ - chodnik ul. Pocztowa"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty chodnik ul. Pocztowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ul. M. Konopnickiej w Chełmie" - 04.05.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. M. Konopnickiej "

"SIWZ - ul. M. Konopnickiej"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty ul. M. Konopnickiej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ul. Wierzbowej w Chełmie" - 23.04.2009
"Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Wierzbowa"

"SIWZ - ul. Wierzbowa"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "budowę ul. Wierzbowej w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont Al. Armii Krajowej w Chełmie" - 22.04.2009
"SIWZ - remont al. AK w Chełmie"

"ogłoszenie o zamówieniu - remont al. AK w Chełmie"
załączniki
"ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Remont Al. Armii Krajowej w Chełmie"
"zmiana treści SIWZ - Remont Al. Armii Krajowej w Chełmie"
"zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ"
"zmieniony załącznik nr 3 do SIWZ"
"zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ"
ogłoszenie o wyborze oferty na "remont al. Armii Krajowej w Chełmie"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 06.04.2009
ogłoszenie o zamówieniu dok. projektowe sygnalizacje świetlne 2 zadania

SIWZ dok. projektowe sygnalizacje świetlne 2 zadania
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "opracowanie dok. projektowych na budowę sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Chełm " - 30.03.2009
ogłoszenie o zamówieniu dok. projektowe ul. Lubelska, ul. Lwowska 2009

SIWZ dok. projektowe ul. Lubelska, ul. Lwowska 2009
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe ul. Lubelska, ul. Lwowska"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Brzozowskiego w Chełmie" - 17.03.2009
"SIWZ - ul. Brzozowskiego"

"ogłoszenie o zamówieniu - ul. Brzozowskiego"
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Brzozowskiego"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Przejazdowej w Chełmie - etap I" - 16.03.2009
"SIWZ - ul. Przejazdowa etap I"

"ogłoszenie o zamówieniu - ul. Przejazdowa etap I"
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Przejazdowa - etap I"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania miasta Chełm symbolem D-02 w obr. 21" - 13.03.2009
"SIWZ - dok. proj. budowa ulicy D-02"

"ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. budowa ulicy D-02"
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty dok. proj. D-02"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 11.03.2009
"SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2009"

"ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2009"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty na "utrzymanie kanalizacji deszczowych na terenie miasta Chełm"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika przy ulicy Łowieckiej w Chełmie na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Ogrodniczej" - 06.03.2009
"ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Łowiecka"

"SIWZ - chodnik ul. Łowiecka"
załączniki
"zmiana treści SIWZ chodnik ul. Łowiecka"
"ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Łowiecka"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Droga Męczenników w Chełmie" - 05.03.2009
"ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Droga Męczenników"

"SIWZ - chodnik ul. Droga Męczenników"
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Droga Męczenników"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"przebudowa chodnika przy ulicy Reja w Chełmie na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy płk. W. Muzyki" - 03.03.2009
ogłoszenie o zamówieniu chodnik ul. Reja 2009

SIWZ chodnik ul. Reja 2009
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Reja"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Dembowskiego w Chełmie" - 26.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu chodnik ul. Dembowskiego 2009

SIWZ chodnik ul. Dembowskiego 2009
załączniki
"wyjaśnienie treści SIWZ - chodnik ul. Dembowskiego"
"ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Dembowskiego"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ul. Połanieckiej w Chełmie - etap I - dojazd do bloku nr 25" - 26.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu ul. Połaniecka - etap I 2009

SIWZ ul. Połaniecka - etap I 2009
załączniki
"wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Połaniecka"
"ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Połaniecka"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Chełm" - 25.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu dok. projektowe ul. Lubelska, ul. Lwowska 2009

SIWZ dok. projektowe ul. Lubelska, ul. Lwowska 2009
załączniki
"wyjaśnienie treści SIWZ - dok. proj. Lwowska, Lubelska"
"Wyjaśnienie treści SIWZ II dok. proj. Lwowska, Lubelska"
"załącznik do wyjaśnienia treści SIWZ II dok. proj. Lwowska, Lubelska"
"Zmiana treści SIWZ dok. proj. Lwowska Lubelska"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 18.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie czystości 2009

SIWZ utrzymanie czystości 2009
załączniki
"zmiana treści SIWZ - czystość 2009"
"ogłoszenie o wyborze oferty - czystość 2009"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 09.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu oznakowanie 2009

SIWZ oznakowanie 2009
załączniki
"Wyjaśnienie treści SIWZ oznakowanie 2009"
"ogłoszenie o wyborze oferty - oznakowanie 2009"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sygnalizacji świetlnej dla pieszych na ulicy Lubelskiej przy Jednostce Wojskowej w Chełmie" - 06.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu sygn. świetlna ul. Lubelska przy JW

SIWZ - sygn. świetlna ul. Lubelska przy JW
załączniki
"Wyjaśnienie treści SIWZ sygn. świetlna ul. Lubelska"
"ogłoszenie o wyborze oferty sygnalizacja świetlna ul. Lubelska JW"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 06.02.2009
ogłoszenie o zamówieniu remonty bieżące 2009

SIWZ remonty bieżące 2009
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - remonty 2009"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa dróg dojazdowych do bloków komunalnych przy ulicy Kredowej w Chełmie - etap I" - 29.01.2009
ogłoszenie o zamówieniu ul. Kredowa - etap I

SIWZ ul. Kredowa - etap I
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Kredowa"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ul. Synów Pułku w Chełmie - etap I" - 26.01.2009
ogłoszenie o zamówieniu ul. Synów Pułku - etap I

SIWZ ul. Synów Pułku - etap I
załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Zmiana tresci SIWZ ul. Synów Pułku"
"ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Synów Pułku"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 26.01.2009
ogłoszenie o zamówieniu zieleń 2009

SIWZ zieleń 2009
załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zmieniony załącznik nr 8 do SIWZ
plik "Zmiana tresci SIWZ zieleń 2009"
"ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty zieleń 2009"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Chełm" - 23.01.2009
ogłoszenie o zamówieniu utrzymanie wiat 2009

SIWZ utrzymanie wiat 2009
załączniki
"ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie wiat"