OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej oraz postojowej przy ulicy Szpitalnej w Chełmie" - 04.11.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. zatoka autobusowa i postojowa ul. Szpitalna
SIWZ - dok. proj. zatoka autobusowa i postojowa ul. Szpitalna.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dok. proj. zatoka autobusowa i postojowa ul. Szpitalna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Racławickiej w Chełmie _ kanalizacja deszczowa wraz z ciągiem pieszym II przetarg" - 29.10.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa ul.Racławickiej w Chełmie - II przetarg
SIWZ - budowa ul.Racławickiej w Chełmie -II przetarg.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa ul. Racławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie ulicy Kazimierza Bogdanowicza w Chełmie_ kanalizacja deszczowa w systemie skrzynek retencyjno-rozsączających ułożonych pod nawierzchnią jezdni" - 18.10.2010
ogłoszenie o zamówieniu dok. proj. odwodnienie ul. Bogdanowicza
SIWZ dok. proj. odwodnienie ul. Bogdanowicza.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dok. proj. odwodnienie ul. Bogdanowicza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ul. Spółdzielczej w Chełmie" - 14.10.2010
ogłoszenie o zamówieniu - ul. Spółdzielcza
SIWZ - ul. Spółdzielcza.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Spółdzielcza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Racławickiej w Chełmie - kanalizacja deszczowa wraz z ciągiem pieszym" - 05.10.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Racławicka.

SIWZ - ul. Racławicka.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Synów Pułku w Chełmie - etap II (odcinek od km 0+350 do km 0+435)" - 21.09.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Synów Pułku - etap II.

SIWZ - ul. Synów Pułku - etap II.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Synów Pułku etap II

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 15.09.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące 2010 III.

SIWZ - remonty bieżące 2010 III.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące 2010 III

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 12.08.2010
ogłoszenie o zamówieniu- zimowe oczyszczanie ulic m.Chełm.

SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic m.Chełm.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont kanalizacji deszczowej w ulicy Wieniawskiego w Chełmie" - 12.08.2010
ogłoszenie o zamówieniu - remont kanalizacji ul.Wieniawskiego.

SIWZ - remont kanalizacji ul.Wieniawskiego.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remont kanalizacji deszczowej ul. Wieniawskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wiercieńskiego w Chełmie" - 12.08.2010
ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul.Wiercieńskiego.

SIWZ - kanalizacja deszczowa ul.Wiercieńskiego.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja ul. Wiercieńskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii energetycznej oświetleniowej ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza na długości ok. 630 m." - 06.08.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj budowa linii energetycznej oświetleniowej ulicy Kolejowej w Chełmie.

SIWZ - dok. proj budowa linii energetycznej oświetleniowej ulicy Kolejowej w Chełmie.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dok. proj. oświetlenie ul. Kolejowej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Narcyzowej w Chełmie _ sięgacz nr 3 ulicy Farbiszewskiej." - 09.07.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Narcyzowa.

SIWZ - ul. Narcyzowa.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Narcyzowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wiercieńskiego w Chełmie." - 07.07.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja ul. Wiercieńskiego.

SIWZ - kanalizacja ul. Wiercieńskiego.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa chodnika od ulicy Ceramicznej do SP WSS w Chełmie wraz z poszerzeniem parkingu." - 21.06.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Ceramiczna do SP WSS.

SIWZ - chodnik ul. Ceramiczna do SP WSS.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty chodnik ul. Ceramiczna - SP WSS

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm." - 21.06.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące 2010.

SIWZ - remonty bieżące 2010.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty remonty bieżące 2010

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy." - 17.06.2010
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul.Lubelskiej.

SIWZ - przebudowa ul.Lubelskiej.
załączniki
załączniki zieleń
zmiana treści SIWZ ul.Lubelska - 23.06.2010
zmieniony załącznik - Przedmiar teletechnika II
zmiana tresci SIWZ ul.Lubelska - 25.06.2010
zmieniony załacznik -SST nasadzenia
zmieniony załacznik - SST wycinka
zmieniony załacznik - SST basen
wyjaśnienie treści SIWZ - ul.Lubelska
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Lubelska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Wiercieńskiego w Chełmie." - 31.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja ul. Wiercieńskiego.

SIWZ - kanalizacja ul. Wiercieńskiego.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Kruczej w Chełmie." - 26.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Krucza.

SIWZ - ul. Krucza.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Krucza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przegląd i ocena stanu technicznego kanału deszczowego w ulicy Wieniawskiego w Chełmie." - 25.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - przegląd kanału ul. Wieniawskiego.

SIWZ - przegląd kanału ul. Wieniawskiego.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty kanał ul. Wieniawskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa dróg dojazdowych do bloków komunalnych przy ulicy Kredowej w Chełmie _ etap II." - 20.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kredowa etap II.

SIWZ - ul. Kredowa etap II.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Kredowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Budowlanej w Chełmie." - 19.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Budowlana 2010.

SIWZ - ul. Budowlana 2010.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Budowlana

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na terenie miasta Chełm." - 19.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - nadzory inwestorskie 2010.

SIWZ - nadzory inwestorskie 2010.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont chodnika i zjazdów w ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy I Armii Wojska Polskiego." - 17.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - remont chodnika ul. Hrubieszowska.

SIWZ - remont chodnika ul. Hrubieszowska.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont chodnika ul. Hrubieszowska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm." - 13.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. projektowe 5 zadań.

SIWZ - dok. projektowe 5 zadań.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty dok. projektowe 5 zadań

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie w obrębie skrzyżowania z ulicą Juliusza Słowackiego." - 11.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - I Pułku Szwoleżerów.

SIWZ - I Pułku Szwoleżerów.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: _Budowa ulicy Majdan w Chełmie." - 05.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. - ul. Majdan.

SIWZ - dok. proj. - ul. Majdan.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: _Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku miejskim drogi krajowej nr 12 w Chełmie." - 05.05.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. - droga krajowa nr 12.

SIWZ - dok. proj. - droga krajowa nr 12.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"_Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej_, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1. Regionalny układ transportowy." - 29.04.2010
ogłoszenie o zamówieniu _ przebudowa ul. Lwowskiej.

SIWZ - przebudowa ul. Lwowskiej.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Lwowskiej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Krótkiej w Chełmie." - 15.04.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Krótka.

SIWZ - ul. Krótka.
załączniki
ogłoszenie o wyborzej najkorzystniejszej oferty - ul. Krótka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm." - 31.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty 2010.

SIWZ - remonty 2010.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty 2010

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Nadzór Inwestorski dla zadania pn. _Przebudowa ulicy Lubelskiej od ulicy Szpitalnej do ulicy Podwalnej wraz z przebudową Ronda Jana Pawła II oraz od ulicy Przechodniej do ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie_, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 _ 2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy." - 30.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski - ul. Lubelska.

SIWZ - dok.proj. - nadzór inwestorski - ul. Lubelska.
załączniki
załącznik nr 8
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nadzór inwestorski ul. Lubelska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 26.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie sygnalizacji świetlnych.

SIWZ - utrzymanie sygnalizacji świetlnych.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie sygnalizacji świetlnych

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: _Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku miejskim drogi krajowej nr 12 w Chełmie" - 26.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - dok.proj. - droga krajowa nr 12.

SIWZ - dok.proj. - droga krajowa nr 12.
załączniki
Wyjaśnienie treści SIWZ I
Wyjaśnienie treści SIWZ II + załącznik
zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Żabiej w Chełmie" - 23.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Żabia.

SIWZ - ul. Żabia.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ul. Żabia

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie na odcinku od ogródków działkowych do ulicy Szpitalnej" - 15.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Ceramiczna.

SIWZ - ul. Ceramiczna.
załączniki
załącznik nr 11
załącznik nr 12
wyjaśnienie treści SIWZ ul. Ceramiczna
ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty - ul. Ceramiczna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont drogi krajowej nr 12 _ ulica Rejowiecka w obrębie ronda Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w Chełmie" - 11.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - remont ronda ZWiN.

SIWZ - remont ronda ZWiN.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont ronda ZWiN

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Nadzór Inwestorski dla zadania pn. _Przebudowa ulicy Lwowskiej w Chełmie od dworca PKS do ulicy Orląt Lwowskich wraz z przebudową skrzyżowania z Aleją I Armii Wojska Polskiego i aleją Armii Krajowej_, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 _ 2013; Oś Priorytetowa V: Transport. Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy" - 04.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - Nadzór inwestorski ul. Lwowska 2010.

SIWZ - Nadzór inwestorski ul. Lwowska 2010.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - nadzór inwestorski ul. Lwowska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 01.03.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych 2010r.

SIWZ - utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych 2010r.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 25.02.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystośći 2010r.

SIWZ - utrzymanie czystości 2010r.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzytsniejszej oferty - utrzymanie czystości 2010

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełma" - 11.02.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2010r.

SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2010r.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2010

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 28.01.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2010r.

SIWZ - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2010r.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2010r.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta Chełm" - 28.01.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej 2010r.

SIWZ - utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej 2010r.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie wiat na przystankach komunikacji miejskiej 2010

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 25.01.2010
Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie 2010

SIWZ - oznakowanie 2010
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - oznakowanie 2010