OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 02.11.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty 2011 III
SIWZ - remonty 2011 III.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - remonty 2011 III

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Słonecznej w Chełmie" - 04.10.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa ul. Słoneczna
SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Słoneczna.
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wymiana nawierzchni ulicy Zachodniej w Chełmie" - 21.09.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana nawierzchni ulicy Zachodniej w Chełmie
SIWZ - wymiana nawierzchni ulicy Zachodniej w Chełmie.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty wymiana nawierzchni ul. Zachodnia

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wymiana nawierzchni ulicy Reformackiej w Chełmie" - 21.09.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - wymiana nawierzchni ulicy Reformackiej w Chełmie
SIWZ - wymiana nawierzchni ulicy Reformackiej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SWIZ ul. Reformacka
zmiana treści SIWZ ul. Reformacka
zmieniony załącznik nr 7
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ul. Reformacka
ogłoszenie o wyborze oferty wymiana nawierzchni ul. Reformacka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę kanalizacji deszczowej oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chełm" - 08.09.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe
SIWZ - dokumentacje projektowe.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ dokumentacje projektowe
ogłoszenie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowych - zadanie nr1 i nr2
ogłoszenie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowych - zadanie nr3

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 17.08.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm
SIWZ - Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm 2011-12

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Likwidacja przełomu w ulicy Wiercieńskiego w Chełmie na odcinku od ulicy Lwowskiej do wjazdu na teren Spółdzielni Mieszkaniowej Bazylany" - 01.07.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - likwidacja przełomu ul. Wiercieńskiego
SIWZ - likwidacja przełomu ul. Wiercieńskiego.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - likwidacja przełomu ul. Wiercieńskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa sięgacza ulicy Spółdzielczej w Chełmie" - 29.06.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - sięgacz ul. Spółdzielczej
SIWZ - sięgacz ul. Spółdzielczej.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - sięgacz ul. Spółdzielcza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Diamentowej w Chełmie" - 17.05.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Diamentowa
SIWZ - ul. Diamentowa.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Diamentowa
ogłoszenie o wyborze oferty ul. Diamentowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie na odcinku od km 0+000,00 do km 0+460,00" - 06.05.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. I Pułku Szwoleżerów
SIWZ - ul. I Pułku Szwoleżerów.
załączniki
załącznik nr 12
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. I Pułku Szwoleżerów
wyjaśnienie treści SIWZ II - ul. I Pułku Szwoleżerów
ogłoszenie o wyborze oferty ul. I Pułku Szwoleżerów

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozbudowa transgranicznej infrastruktury drogowo-kolejowej węzła komunikacyjnego miasta Chełm" - 22.04.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa
SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Kolejowa.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty dokumentacja projektowa ul. Kolejowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 08.04.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty 2011 II
SIWZ - remonty 2011 II.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty 2011 II

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 23.03.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zieleni 2011
SIWZ - utrzymanie zieleni 2011.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie zieleni 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm" - 07.03.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe 2011
SIWZ - dokumentacje projektowe 2011.
załączniki
Wyjaśnienie treści_SIWZ
Zmiana treści SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w ulicy Wiercieńskiego w Chełmie" - 23.02.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja i chodnik ul. Wiercieńskiego
SIWZ - kanalizacja i chodnik ul. Wiercieńskiego.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja i chodnik ul. Wiercieńskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika i zjazdów przy ulicy Przemysłowej w Chełmie na odcinku od ulicy Rolniczej do ulicy Kredowej strona prawa" - 16.02.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Przemysłowa
SIWZ - chodnik ul. Przemysłowa.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Przemysłowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Budowlanej w Chełmie - etap II" - 09.02.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Budowlana - etap II
SIWZ - ul. Budowlana - etap II.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Budowlana - etap II

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 07.02.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystości 2011
SIWZ - utrzymanie czystości 2011.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - czystość 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 01.02.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie sygn. świetlnych 2011
SIWZ - utrzymanie sygn. świetlnych 2011.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie sygn.świetlnych 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 27.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - kanały 2011
SIWZ - kanały 2011.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kanały 201

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic an terenie miasta Chełm" - 24.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie 2011
SIWZ - oznakowanie 2011.
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - oznakowanie 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm" - 24.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie wiat i przystanków 2011
SIWZ - utrzymanie wiat i przystanków 2011.
załączniki
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - utrzymanie wiat i przystanków 2011

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 14.01.2011
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty 2011
SIWZ - remonty 2011.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty 2011