OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 07.11.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2012 III
SIWZ - remonty bieżące ulic 2012 III
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2012 III

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wycinka 138 drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ulic na terenie miasta Chełma" - 31.10.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - wycinka drzew
SIWZ - wycinka drzew
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - wycinka drzew

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 07.09.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm 2012
SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm 2012
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - zimowe oczyszczanie ulic m. Chełm 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont odcinka miejskiego drogi wojewódzkiej nr 844 w Chełmie" - 22.08.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - remont drogi wojewódzkiej nr 844
SIWZ - remont drogi wojewódzkiej nr 844
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remont drogi wojewódzkiej nr 844

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 20.08.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie 2012 II
SIWZ - oznakowanie 2012 II
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - oznakowanie 2012 II

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 31.07.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2012 II
SIWZ - remonty bieżące ulic 2012 II
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2012 II

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie _ ul. Podgórze" - 11.05.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - remont ul. Podgórze
SIWZ - remont ul. Podgórze
załączniki
Ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Podgórze

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Rejowiecka-Szpitalna w Chełmie" - 30.04.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. sygnalizacja świetlna ul. Rejowiecka-Szpitalna 2012
SIWZ - dok. proj. sygnalizacja świetlna ul. Rejowiecka-Szpitalna 2012
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - dok. proj. sygn. świetlna ul. Rejowiecka-Szpitalna
ogłoszenie o wyborze oferty - dok. proj. sygn. świetlna ul. Rejowiecka-Szpitalna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW/D/-11" - 03.04.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - dok. proj. ulica wewnętrzna KDW/D/-11
SIWZ - dok. proj. ulica wewnętrzna KDW/D/-11.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dok. proj. ulica wewnętrzna KDW/D/-11

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Mickiewicza w Chełmie wzdłuż bloku nr 16A" - 28.03.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Mickiewicza
SIWZ - chodnik ul. Mickiewicza.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Mickiewicza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Gdańskiej i Jadwigi Młodowskiej na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie" - 14.03.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa ul. Młodowskiej 2012
SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Młodowskiej 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacja projektowa ul. Młodowskiej 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 07.03.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2012
SIWZ - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 16.02.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystości 2012
SIWZ - utrzymanie czystości 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie czystości 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Majdan w Chełmie wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz urządzeniami podczyszczającymi i wylotem do rzeki Janówka" - 16.02.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa ul. Majdan 2012
SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Majdan 2012.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Majdan
kolejne wyjaśnienie treści SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Majdan
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacja projektowa ul. Majdan 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 09.02.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników miasta Chełm 2012
SIWZ - budowa i przebudowa chodników miasta Chełm 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa i przebudowa chodników m. Chełm 2012 - zadania nr 1, 3, 4,
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa i przebudowa chodników m. Chełm 2012 - zadania nr 2

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Słonecznej w Chełmie" - 03.02.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa ul. Słoneczna
SIWZ - dokumentacja projektowa ul. Słoneczna.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul.Słoneczej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Połanieckiej w Chełmie" - 30.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Połaniecka 2012
SIWZ - ul. Połaniecka 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Połaniecka 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie na odcinku od km 0+460,00 do km 0+957,00" - 30.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. I Pułku Szwoleżerów 2012
SIWZ - ul. I Pułku Szwoleżerów 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. I Pułku Szwoleżerów

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 24.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2012
SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty utrzymanie kanalizacji deszczowej 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm" - 24.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie wiat i przystanków 2012
SIWZ - utrzymanie wiat i przystanków 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie wiat i przystanków 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Łącznej w Chełmie na odcinku od ulicy Krótkiej do rzeki Uherki" - 20.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Łączna
SIWZ - ul. Łączna.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Łączna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 17.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2012
SIWZ - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 13.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - oznakowanie 2012
SIWZ - oznakowanie 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - oznakowanie 2012

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Działkowej w Chełmie" - 13.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul. Działkowa
SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Działkowa.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja deszczowa ul. Działkowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 12.01.2012
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2012
SIWZ - remonty bieżące ulic 2012.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2012