OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Majdan w Chełmie _ II etap" - 23.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul. Majdan - II etap
SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Majdan - II etap
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - kanalizacja deszczowa ul.Majdan II etap
ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja deszczowej ul. Majdan - II etap

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 20.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2014
SIWZ - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2014
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm" - 19.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat
SIWZ - bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 17.12.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące 2014
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - remonty bieżące 2014
SIWZ - remonty bieżące 2014
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - remonty bieżące 2014
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wycinka 146 szt. drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ulic na terenie miasta Chełma" - 10.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - wycinka drzew 2013
SIWZ - wycinka drzew 2013
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - wycinka drzew 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Czyszczenie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 09.09.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - czyszczenie kanalizacji deszczowej miasta Chełm 2013
SIWZ - czyszczenie kanalizacji deszczowej miasta Chełm
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - czyszczenie kanalizacji deszczowej miasta Chełm 2013
ogłoszenie o wyborze oferty - czyszczenie kanalizacji deszczowej miasta Chełm 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 30.08.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm 2013
SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Chełmie od ulicy Witosa na odcinku 135 mb" - 26.08.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. J. Kochanowskiego
SIWZ - ul. J. Kochanowskiego
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. J. Kochanowskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika w ulicach Katadralna _ Graniczna w Chełmie dz. nr ewid. 313; 316/10" - 19.07.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - chodnik ul. Katedralna - Graniczna
SIWZ - chodnik ul. Katedralna - Graniczna
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - chodnik ul. Katedralna - Graniczna

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka _ Szpitalna w Chełmie" - 16.07.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie
SIWZ - przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie
załączniki
kryteria ustalania potrąceń za wady trwałe obiektów drogowych
wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Majdan w Chełmie - I_etap" - 08.07.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul. Majdan - I etap
SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Majdan - I etap
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - kanalizacja deszczowa ul.Majdan - I etap

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowej na remont mostu drogowego nad rzeką Uherką w Chełmie w ciągu drogi krajowej nr 12 _ ulica Rejowiecka" - 19.06.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacja projektowa - remont mostu ul. Rejowiecka
SIWZ - dokumentacja projektowa - remont mostu ul. Rejowiecka
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - dokumentacja projektowa - remont mostu ul. Rejowiecka
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacja projektowa remont mostu ul. Rejowiecka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę chodnika oraz zjazdu publicznego na terenie miasta Chełm" - 12.06.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe - budowa chodnika oraz zjazdu publicznego na terenie miasta Chełm
SIWZ - dokumentacje projektowe - budowa chodnika oraz zjazdu publicznego na terenie miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacja projektowa budowa chodnika oraz zjazdu publicznego na terenie m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka _ Szpitalna w Chełmie" - 07.06.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie
SIWZ - przebudowa skrzyżowania ulic Rejowiecka - Szpitalna w Chełmie
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm" - 29.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa wjazdu wraz z zabezpieczeniem skarpy przy ulicy Stefana Czarnieckiego w Chełmie" - 21.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. S. Czarnieckiego
SIWZ - ul. S. Czarnieckiego
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. S. Czarnieckiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Henryka Wieniawskiego w Chełmie na odcinku od km 0+320,00 do km 0+547,55" - 10.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. H. Wieniawskiego
SIWZ - przebudowa ul. H. Wieniawskiego
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ul. H. Wieniawskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Budowlanej w Chełmie" - 06.05.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - kanalizacja deszczowa ul. Budowlana
SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Budowlana
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - kanalizacja deszczowa ul. Budowlana
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę chodnika, zjazdu publicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chełm" - 26.04.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe - budowa chodnika, zjazdu publicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chełm
SIWZ - dokumentacje projektowe - budowa chodnika, zjazdu publicznego oraz sygnalizacji świetlnej na terenie miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe - zadanie nr 1 i zadanie nr 3

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 17.04.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2013
SIWZ - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2013
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm" - 17.04.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe - budowa i przebudowa ulic na terenie m. Chełm
SIWZ - dokumentacje projektowe - budowa i przebudowa ulic na terenie m. Chełm
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - dokumentacje projektowe - budowa i przebudowa ulic na terenie m. Chełm
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe - budowa i przebudowa ulic na terenie m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

Opracowanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) _ miasto Chełm służącej realizacji projektu: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 09.04.2013
ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji projektowej - miasto Chełm "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej"
SIWZ - opracowanie dokumentacji projektowej - miasto Chełm "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej"
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowej - miasto Chełm - Trasy rowerowe w Polsce wschodniej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodników, ciągów pieszych i zjazdów na terenie miasta Chełm" - 25.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników, ciągów pieszych i zjazdów na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa chodników, ciągów pieszych i zjazdów na terenie miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa chodników, ciągów pieszych i zjazdów na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Jadwigi Młodowskiej w Chełmie" - 13.03.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Jadwigi Młodowskiej
SIWZ - ul. Jadwigi Młodowskiej
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. Jadwigi Młodowskiej I
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. Jadwigi Młodowskiej II
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Jadwigi Młodowskiej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 15.02.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie oznakowania ulic 2013
SIWZ - utrzymanie oznakowania ulic 2013
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie oznakowania ulic 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 13.02.2013
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystości 2013
SIWZ - utrzymanie czystości 2013
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie czystości 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Marii Hempel w Chełmie" - 08.02.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. M. Hempel
SIWZ - ul. M. Hempel
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. M. Hempel

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Trubakowskiej w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Piwnej" - 07.02.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Trubakowska
SIWZ - ul. Trubakowska
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Trubakowska I
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Trubakowska II
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Trubakowska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa zatoki autobusowej i postojowej przy ulicy Szpitalnej w Chełmie" - 05.02.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - ul. Szpitalna zatoka autobusowa i postojowa
SIWZ - ul. Szpitalna zatoka autobusowa i postojowa
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Szpitalna zatoka autobusowa i postojowa
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Szpitalna zatoka autobusowa i postojowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 22.01.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2013
SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2013
załączniki
zmiana treści SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2013
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej oraz wiat na przystankach na terenie miasta Chełm" - 21.01.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie wiat i przystanków 2013
SIWZ - utrzymanie wiat i przystanków 2013.
załączniki
zmiana treści SIWZ - utrzymanie wiat i przystanków 2013
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie wiat i przystanków 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Chełm" - 15.01.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2013
SIWZ - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2013.
załączniki
zmiana treści SIWZ - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2013
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie sygnalizacji świetlnych 2013

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 08.01.2013
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2013
SIWZ - remonty bieżące ulic 2013.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2013