OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa trasy rowerowej na terenie miasta Chełm w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 17.10.2014
ogłoszenie o zamówieniu - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
ogłoszenie o wyborze oferty - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa skrzyżowania ulic Lwowska oraz H. Wiercieńskiego w Chełmie" - 17.09.2014
ogłoszenie o zamówieniu - skrzyżowanie ulic Lwowska - H. Wiercieńskiego w Chełmie
SIWZ - skrzyżowanie ulic Lwowska - H. Wiercieńskiego w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - skrzyżowanie ulic Lwowska - H. Wiercieńskiego w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - skrzyżowanie ulic Lwowska - H. Wiercieńskiego w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 01.09.2014
ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm 2014
SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wycinka 34 sztuk drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ulic na terenie miasta Chełma" - 29.08.2014
ogłoszenie o zamówieniu - wycinka drzew 2014
SIWZ - wycinka drzew 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - wycinka drzew 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm i gminy Chełm _ etap I" - 01.08.2014
ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843
SIWZ - Modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843
ogłoszenie o wyborze oferty - modernizacja i budowa układu drogowego łączącego drogę wojewódzką nr 812 z drogą wojewódzką nr 843

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodnika przy ulicy Jana Kazimierza w Chełmie na odcinku od ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Katedralnej strona lewa" - 10.07.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodnika przy ulicy Jana Kazimierza w Chełmie
SIWZ - przebudowa chodnika przy ulicy Jana Kazimierza w Chełmie.
załączniki
głoszenie o wyborze oferty - przebudowa chodnika przy ulicy Jana Kazimierza w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa trasy rowerowej na terenie miasta Chełm w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 03.07.2014
ogłoszenie o zamówieniu - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Nadzór inwestorski w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 11.06.2014
ogłoszenie o zamówieniu - nadzór inwestorski trasy rowerowe
SIWZ - nadzór inwestorski trasy rowerowe.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - nadzór inwestorski trasy rowerowe

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie _ etap I (tarcza ronda wraz z odcinkiem ulicy Lubelskiej)" - 22.05.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie
SIWZ - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie.
załączniki
zmiana treści SIWZ - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie
zmieniony załącznik nr 7.4
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ronda im. Romana Dmowskiego w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy wewnętrznej KDWD-11 w Chełmie" - 09.05.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy wewnętrznej KDWD-11 w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy wewnętrznej KDWD-11 Chełmie.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy wewnętrznej KDWD-11 w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa trasy rowerowej na terenie miasta Chełm w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 29.04.2014
ogłoszenie o zamówieniu - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej.
załączniki
zmiana treści SIWZ - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
zmieniony projekt stałej organizacji ruchu
zmieniony załącznik nr 7.1
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy I Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ul. G. Stephensona _ etap I" - 31.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie
SIWZ - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie
zmiana treści SIWZ - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie/a>
uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 18.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników 2014
SIWZ - przebudowa chodników 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa chodników 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Jana Kazimierza w Chełmie na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do ul. Katedralnej" - 17.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu -przebudowa ul.Jana Kazimierza
SIWZ - przebudowa ul.Jana Kazimierza.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty -przebudowa ul.Jana Kazimierza

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Wojsławickiej i Alei I Armii Wojska Polskiego wraz z odcinkiem ul. Partyzantów w Chełmie" - 12.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - budowa ronda ul.Wojsławicka - Al.I AWP
SIWZ - budowa ronda ul.Wojslawicka - Al.I AWP.
załączniki
Wyjaśnienie treści SIWZ- budowa ronda ul.Wojsławicka - Al. IAWP
Wyjaśnienie treści SIWZ- budowa ronda ul.Wojsławicka - Al. I AWP - II
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa ronda ul.Wojsławicka - Al.IAWP

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 10.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2014
SIWZ - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie zadrzewienia i zieleni 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy I. Kraszewskiego w Chełmie na odcinku od wjazdu do szpitala do ulicy Szpitalnej" - 05.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Kraszewskiego
SIWZ - przebudowa ulicy Kraszewskiego.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Kraszewskiego

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic, budowę kanalizacji deszczowej oraz budowę obejścia (bypasa) separatora koalescencyjnego na terenie miasta Chełm" - 03.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe
SIWZ - dokumentacje projektowe.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa sygnalizacji świetlnej w Alei 3-go Maja w Chełmie" - 03.03.2014
ogłoszenie o zamówieniu - Al.3-go Maja 2014
SIWZ - Al.3-go Maja 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - Al.3-go Maja - 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Żeglarskiej w Chełmie" - 28.02.2014
ogłoszenie o zamówieniu - ul.Żeglarska 2014
SIWZ - ul.Żeglarska 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul.Żeglarska 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 26.02.2014
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymnie kanalizacji 2014
SIWZ - utrzymanie kanalizacji 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie kanalizacji 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 25.02.2014
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - budowa i przebudowa chodników
SIWZ - budowa i przebudowa chodników .
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa i przebudowa chodników

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Działkowej w Chełmie na odcinku od km 0+000 do km 0+225,80" - 24.02.2014
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Działkowej
SIWZ - przebudowa ulicy Działkowej.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Działkowa

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 19.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystości 2014
SIWZ - utrzymanie czystości 2014.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie czystości 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 18.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie oznakowania
SIWZ - utrzymanie oznakowania- załączniki.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie oznakowania 2014

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Reformackiej w Chełmie na odcinku od ulicy Strażackiej do ulicy gen. Gustawa Orlicz-Dreszera" - 12.02.2014
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul.Reformackiej
SIWZ - Przebudowa ul.Reformackiej.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa ul. Reformackiej
ogłoszenie o wyborze oferty - ul.Reformacka 2014