OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie Programu Funkcjonalno _ Użytkowego, Studium Wykonalności i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt.: _Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm_ oraz wypełnienie i skompletowanie Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 _ 2020" - 08.12.2015
ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Studium Wykonalności (...)
SIWZ - Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Studium Wykonalności (...)
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie Programu Funkcjonalno _ Użytkowego, Studium Wykonalności i złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pt.: _Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych Miasta Chełm_ oraz wypełnienie i skompletowanie Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego Oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 _ 2020 " - 27.11.2015
ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Studium Wykonalności (...)
SIWZ - Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, Studium Wykonalności (...)
załączniki
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wycinka 52 sztuk drzew zlokalizowanych w pasie drogowym ulic na terenie miasta Chełm" - 24.09.2015
ogłoszenie o zamówieniu - wycinka drzew 2015
SIWZ - wycinka drzew 2015
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - wycinka drzew 2015

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Poszerzenie ulicy oraz wymiana chodnika w ulicy Kińczyka w Chełmie" - 23.09.2015
ogłoszenie o zamówieniu - poszerzenie ulicy oraz wymiana chodnika w ulicy Kińczyka w Chełmie
SIWZ - poszerzenie ulicy oraz wymiana chodnika w ulicy Kińczyka w Chełmie
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - poszerzenie ulicy oraz wymiana chodnika w ulicy Kińczyka w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy Hutniczej oraz rozbudowę parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie" - 09.09.2015
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe - ul. Hutnicza, parking ul. Trubakowska
SIWZ - dokumentacje projektowe - ul. Hutnicza, parking ul. Trubakowska
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm" - 02.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm
SIWZ - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - zimowe oczyszczanie ulic miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy Hutniczej oraz rozbudowę parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie" - 25.08.2015
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe - ul. Hutnicza, parking ul. Trubakowska
SIWZ - dokumentacje projektowe - ul. Hutnicza, parking ul. Trubakowska
załączniki
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wykonanie drogi przy ulicy Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie" - 20.08.2015
ogłoszenie o zamówieniu - ulica Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie
SIWZ - ulica Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ulica Kurpińskiego 5 i 6 w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0+580 do km 0+677 " - 19.08.2015
ogłoszenie o zamówieniu - budowa ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0+580 do km 0+677
SIWZ - budowa ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0+580 do km 0+677
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - budowa ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0+580 do km 0+677
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa ulicy Krańcowej w Chełmie na odcinku od km 0+580 do km 0+ 677

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie _ ulica Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona północna" - 13.07.2015
ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie
SIWZ - Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie (przetarg z 13.07)
ogłoszenie o wyborze oferty - remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie _ ulica Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona północna" - 24.06.2015
ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie
SIWZ - Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie
załączniki
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulic na terenie miasta Chełm" - 03.06.2015
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe na przebudowę ulic na terenie m. Chełm
SIWZ - dokumentacje projektowe na przebudowę ulic na terenie m. Chełm
załączniki

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie" - 22.05.2015
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy I Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy G. Stephensona ETAP I _ przebudowa chodnika i zjazdów od km 0+400 do km 0+828 strona lewa" - 28.04.2015
ogłoszenie o zamówieniu - ul. 11-go Listopada - przebudowa chodników i zjazdów
SIWZ - ul. Majdan - ul. 11-go Listopada - przebudowa chodników i zjazdów
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. 11-go Listopada - przebudowa chodników i zjazdów

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Majdan w Chełmie _ skrzyżowanie z ulicą Trubakowską" - 22.04.2015
ogłoszenie o zamówieniu - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
SIWZ - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 10.04.2015
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic m. Chełm 2015
SIWZ - utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic m. Chełm 2015
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie zadrzewienia i zieleni w pasach drogowych ulic m. Chełm 2015

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa Alei 3-go Maja w Chełmie" - 23.03.2015
ogłoszenie o zamówieniu - budowa Al. 3-go Maja w Chełmie
SIWZ - budowa Al. 3-go Maja w Chełmie
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - budowa Alei 3-go Maja w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa Alei 3-go Maja w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic na terenie miasta Chełm" - 19.03.2015
ogłoszenie o zamówieniu - opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic m. Chełm
SIWZ - opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic m. Chełm
załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenie - opracowanie dokumentacji projektowych
ogłoszenie o wyborze oferty - opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic m. Chełm (zadanie nr 2 i 3)
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie nr 1 unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 13.03.2015
ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm
SIWZ - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 06.03.2015
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie oznakowania ulic 2015
SIWZ - utrzymanie oznakowania ulic 2015
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie oznakowania ulic 2015

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Budowa ulicy Majdan w Chełmie _ skrzyżowanie z ulicą Trubakowską " - 26.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
SIWZ - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
zmiana treści SIWZ - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
zmieniony załącznik nr 7.3
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - ul. Majdan - skrzyżowanie z ul. Trubakowską
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic na terenie miasta Chełm" - 18.02.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic 2015
SIWZ - utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic 2015
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie czystości w pasach drogowych ulic 2015

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników oraz poszerzenie parkingu na terenie miasta Chełm" - 12.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników oraz poszerzenie parkingu
SIWZ - budowa i przebudowa chodników oraz poszerzenie parkingu
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa i przebudowa chodników oraz poszerzenie parkingu

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Wymiana nawierzchni asfaltowej ul. Łowieckiej w Chełmie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stefana Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Ogrodniczą " - 05.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu - wymiana nawierzchni ul. Łowieckiej
SIWZ - wymiana nawierzchni ul. Łowieckiej
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - wymiana nawierzchni ul. Łowieckiej
ogłoszenie o wyborze oferty - wymiana nawierzchni ul. Łowieckiej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa trasy rowerowej na terenie miasta Chełm w ramach projektu pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej _ województwo lubelskie" - 17.10.2014
ogłoszenie o wyborze oferty - Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na przebudowę ulicy M. Kińczyka oraz budowę chodnika na odcinku OD ULICY GEN. STANISŁAWA MACZKA DO ULICY ZACHODNIEJ DO OSIEDLA GWAREK W CHEŁMIE" - 03.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe I
SIWZ - dokumentacje projektowe I
załączniki
zmiana treści SIWZ - dokumentacje projektowe I
zmienione załączniki nr 2, 3, 5, 6 i 7.2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dokumentacje projektowe I
wyjaśnienie treści SIWZ - dokumentacje projektowe I
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokumentacje projektowe I

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Jana Brzechwy w Chełmie" - 03.02.2015
ogłoszenie o zamówieniu - ul. J.Brzechwy 2015
SIWZ - ul. J.Brzechwy 2015
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. J. Brzechwy

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 28.01.2015
Ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące 2015
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - remonty bieżące 2015
SIWZ - remonty bieżące 2015.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące 2015