OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont miejskich odcinków dróg wojewódzkich: nr 812 _ ulica Włodawska, nr 844 _ ulica Hrubieszowska w Chełmie " - 30.09.2016
ogłoszenie o zamówieniu - remont dróg wojewódzkich w Chełmie - ul. Włodawska, ul. Hrubieszowska
SIWZ - remont dróg wojewódzkich w Chełmie - ul. Włodawska, ul. Hrubieszowska
załączniki
informacja z otwarcia ofert - remont dróg wojewódzkich w Chełmie ul. Włodawska, ul. Hrubieszowska
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont dróg wojewódzkich w Chełmie - ul. Włodawska, ul. Hrubieszowska

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy I Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy G. Stephensona ETAP II od km 0+580 do km 0+828,28" - 28.09.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie
SIWZ - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. 11-go Listopada w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie" - 15.09.2016
ogłoszenie o zamówieniu - parking ul. Trubakowska w Chełmie
SIWZ - parking ul. Trubakowska w Chełmie
załączniki
informacja z otwarcia ofert - parking ul. Trubakowska w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - parking ul. Trubakowska w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie" - 18.07.2016
ogłoszenie o zamówieniu - parking ul. Trubakowska w Chełmie
SIWZ - parking ul. Trubakowska w Chełmie
załączniki
"postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego unieważniono"

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont ulicy Majdan w Chełmie" - 13.07.2016
ogłoszenie o zamówieniu - remont ulicy Majdan w Chełmie
SIWZ - remont ulicy Majdan w Chełmie
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - remont ulicy Majdan w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - remont ul. Majdan w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie _ ulica Rejowiecka na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ronda ZWiN, strona południowa" - 13.05.2016
ogłoszenie o zamówieniu - remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie - ul. Rejowiecka
SIWZ - remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie - ul. Rejowiecka
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ remont DK12 w Chełmie - ul.Rejowiecka
ogłoszenie o wyborze oferty - remont drogi krajowej nr 12 w Chełmie - ul. Rejowiecka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 04.05.2016
ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2016 II
SIWZ - remonty bieżące ulic 2016 II
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2016 II

OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym na :

"Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" - 17.04.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
załączniki do ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu na Przebudowę DK12 w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 15.04.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa chodników na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Zachodniej w Chełmie na odcinku od ulicy Synów Pułku do placu Jana Pawła II " - 14.04.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Zachodniej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Zachodniej w Chełmie
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Zachodniej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ronda przy CHDK na Placu Tysiąclecia Państwa Polskiego w Chełmie" - 17.03.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ronda przy CHDK Pl. Tysiąclecia
SIWZ - przebudowa ronda przy CHDK Pl. Tysiąclecia
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ronda przy CHDK pl. Tysiąclecia w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ronda przy CHDK pl. Tysiąclecia w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Przebudowa ulicy Wygon w Chełmie" - 17.03.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. Wygon w Chełmie
SIWZ - przebudowa ul. Wygon w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. Wygon w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Wygon w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Przebudowa ulicy Racławickiej w Chełmie" - 10.03.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ul. Racławickiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ul. Racławickiej w Chełmie .
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. Racławickiej w Chełmie
ogłoszenie o wyborze oferty - przebudowa ulicy Racławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 02.03.2016
ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2016
SIWZ - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2016.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie kanalizacji deszczowej 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulicy Wacława Rzewuskiego w Chełmie" - 29.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - budowa ulicy Wacława Rzewuskiego w Chełmie
SIWZ - budowa ulicy Wacława Rzewuskiego w Chełmie.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa ulicy Wacława Rzewuskiego w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 25.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm 2016
SIWZ - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm 2016 .
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - budowa i przebudowa chodników 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi do parafii Świętej Rodziny w Chełmie _ wjazd od ulicy Ogrodowej" - 22.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - droga dojazdowa do parafii Świętej Rodziny w Chełmie
SIWZ - droga dojazdowa do parafii Świętej Rodziny w Chełmie.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - droga dojazdowa do parafii Św. Rodziny w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Jana Kochanowskiego w Chełmie" - 19.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - ul. Kochanowskiego 2016
SIWZ - ul. Kochanowskiego 2016.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. Kochanowskiego 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Budowa Alei 3-go Maja w Chełmie _ chodnik wzdłuż drogi serwisowej" - 17.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - Al. 3-go Maja - chodnik wzdłuż drogi serwisowej
SIWZ - Al. 3-go Maja - chodnik wzdłuż drogi serwisowej.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - Al. 3-go Maja - chodnik wzdłuż drogi serwisowej

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Dokończenie korytarza staromiejskiego _ przebudowa ulicy 11-go Listopada w Chełmie w obrębie skrzyżowania z ulicą ks. St. Brzóski" - 12.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - ul. 11-go Listopada
SIWZ - ul. 11-go Listopada.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - ul. 11-go Listopada

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 01.02.2016
ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2016
SIWZ - remonty bieżące ulic 2016.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i przebudowę ulic, parkingów, chodników i kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 28.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - dokumentacje projektowe 2016
SIWZ - dokumentacje projektowe 2016.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - dokumentacje projektowe 2016

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 28.01.2016
Ogłoszenie o zamówieniu - utrzymanie oznakowania 2016
SIWZ - utrzymanie oznakowania 2016.
załączniki
ogłoszenie o wyborze oferty - utrzymanie oznakowania 2016