OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm" - 17.11.2017
Ogłoszenie o zamówieniu- Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm"
SIWZ - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm_.
załączniki
Wyjaśnienie treści SIWZ - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
"Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm"
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Koszykowej w Chełmie" - 17.10.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Koszykowej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Koszykowej w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Koszykowej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Koszykowej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ulicy Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika" - 29.09.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
SIWZ - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
informacja_o_wyborze_oferty_-_przebudowa_muru_okalajacego_cmentarz_-_ul._Orlat_Lwowskich_w_Chelmie.pdf

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 13.09.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - ul. Pilarskiego, ul. Koszykowa
SIWZ - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - ul. Pilarskiego, ul. Koszykowa.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - ul. Pilarskiego, ul. Koszykowa
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zad. nr 2 (ul. Koszykowa)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zad. nr 1 (ul. Pilarskiego)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm" - 11.08.2017
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
SIWZ - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm.
załączniki
Wyjaśnienie treści SIWZ- Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn.Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
Informacja o unieważnieniu postępowania - Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont nawierzchni ulicy ks. Zygfryda Berezeckiego i ulicy Adama Asnyka w Chełmie" - 07.08.2017
Remont nawierzchni ulicy ks. Zygfryda Berezeckiego i ulicy Adama Asnyka w Chełmie
SIWZ - Remont nawierzchni ul. ks. Z. Berezeckiego i ul. A. Asnyka w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Remont nawierzchni ulicy ks. Z. Berezeckiego i ulicy A. Asnyka w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni ul. ks. Z. Berezeckiego i ul. A. Asnyka w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 01.08.2017
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
Informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie" - 25.07.2017
ogłoszenie o zamówieniu - Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie
SIWZ - Dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie
Informacja z otwarcia ofert- dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dojazd do strefy ekonomicznej przy ulicy Hutniczej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ulica Hrubieszowska w Chełmie" - 14.07.2017
ogłoszenie o zamówieniu - Remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ulica Hrubieszowska w Chełmie
SIWZ - Remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ulica Hrubieszowska w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ulica Hrubieszowska w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont miejskiego odcinka drogi wojewódzkiej nr 844 - ulica Hrubieszowska w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa miejsc parkingowych na terenie miasta Chełm" - 11.07.2017
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych (...)
SIWZ - budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych (...).
załączniki
informacja z otwarcia ofert - budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych (...)
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych (...) - zad. nr 4 (ciąg pieszy ul. Wiejska)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych (...) - zadania nr 1, 2, 3 i 5

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 26.06.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie" - 08.06.2017
ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie
SIWZ - budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie
informacja z otwarcia ofert - budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa kanalizacji burzowej w ulicy Ceramicznej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Wojsławickiej od drogi wojewódzkiej nr 844 do granicy Miasta z Gminą Chełm wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławickiej - 3-go Maja - Ignacego Mościckiego w Chełmie " - 31.05.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - przebudowa ul. Wojsławickiej w Chełmie
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm" - 29.05.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm - zad. nr 4 (ciąg pieszy ul. Katedralna)
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm - zad. nr 7 (ciąg pieszy ul. Wiejska)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa chodników, modernizacja ciągów pieszych i budowa zatok parkingowych na terenie miasta Chełm - zadania nr 1, 2, 3, 5 i 6

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 10.05.2017
ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 09.05.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zad nr 2 (ul. Stephensona)
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zad nr 3 (ul. Wiejska)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zad nr 1 (ul. Bogdanowicza)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

" Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ulicy Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B" - 08.05.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
SIWZ - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 12.04.2017
ogłoszenie o zamówieniu - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm
SIWZ - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie m. Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie od Alei Przyjaźni do ulicy Okszowskiej oraz budowa łącznika drogowego pod wiaduktem w Chełmie" - 10.04.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa układu drogowego ulicy Rejowieckiej w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa układu drogowego ul. Rejowieckiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa układu drogowego ul. Rejowieckiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie - etap I" - 03.04.2017
ogłoszenie o zamówieniu - budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie - etap I
SIWZ - budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie - etap I.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie - etap I
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa odcinka drogi dojazdowej KD/D/08 w Chełmie - etap I

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie " - 30.03.2017
ogłoszenie o zamówieniu - rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie
SIWZ - rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowa parkingu przy ulicy Trubakowskiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa muru okalającego cmentarz od strony ulicy Orląt Lwowskich w Chełmie wraz z odtworzeniem przyległego do ogrodzenia chodnika na odcinku A-B" - 27.03.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
SIWZ - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa muru okalającego cmentarz - ul. Orląt Lwowskich w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu ograniczonym na :

"Przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Działanie 4.1 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego" - 17.04.2016
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi krajowej Nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm
załączniki do ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu na Przebudowę DK12 w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm" - 28.02.2017
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm
SIWZ - budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm - zadania nr 1, 5, 6 i 7
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i modernizacja chodników i zjazdów na terenie miasta Chełm - zadania nr 2, 3 i 4

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie _ budowa ronda na skrzyżowaniu z ulicą Zielną" - 20.02.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
zestawienie projektowanych wpustów - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
uzupełniony załącznik nr 9.3 do SIWZ
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 30.01.2017
ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic 2017
SIWZ - remonty bieżące ulic 2017.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
ogłoszenie o wyborze oferty - remonty bieżące ulic 2017

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie wraz z przebudową skrzyżowania ulic Wojsławicka _ 3-go Maja _ I. Mościckiego " - 27.01.2017
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
SIWZ - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
informacja o unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia - przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie