OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie" - 01.10.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
SIWZ - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa kanału deszczowego w ulicy Budowlanej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulic na terenie miasta Chełm" - 19.09.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa, ul. KD/D/08)
SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa, ul. KD/D/08)
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1 (ul. Waśniewskiego)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2 (ul. Krańcowa)
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 3 (ul. KD/D/08)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 14.09.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka" - 07.09.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka
SIWZ - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka
załączniki
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka
uzupełnienie załącznika nr 11 do SIWZ (projekt stałej organizacji ruchu)
informacja z otwarcia ofert - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka
informacja o unieważnieniu postępowania - Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie" - 31.08.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
SIWZ - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
załączniki
nformacja z otwarcia ofert - Budowa kanału burzowego w ulicy Budowlanej w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa kanału deszczowego w ulicy Budowlanej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulic na terenie miasta Chełm" - 21.08.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1 (ul. Waśniewskiego)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2 (ul. Krańcowa)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm" - 07.08.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm
SIWZ - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm (zadanie nr 1)
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm (zadanie nr 3, 4 i 5)
informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - Budowa i przebudowa drogi i chodników na terenie miasta Chełm (zadanie nr 2 i 6)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy 1 Pułku Szwoleżerów oraz Placu Niepodległości z częścią ulicy George'a Stephensona w Chełmie - II etap" - 16.07.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie - II etap
SIWZ - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie - II etap
załączniki
wyjaśnienia treści SIWZ - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie -II etap
Informacji z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie - II etap.
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy 11 Listopada w Chełmie - II etap

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Kolejowej w Chełmie na odcinku od ulicy Henryka Sienkiewicza do Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego - I etap oraz przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie na odcinku od ronda Honorowych Dawców Krwi do skrzyżowania z ulicą Henryka Sienkiewicza" - 12.07.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Kolejowej oraz przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
SIWZ - Przebudowa ulicy Kolejowej oraz przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy Kolejowej oraz przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Kolejowej oraz przebudowa ulicy Obłońskiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulic na terenie miasta Chełm" - 28.06.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. Krańcowa)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1 (ul. Waśniewskiego)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2 (ul. Krańcowa)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 21.06.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
SIWZ - Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa chodników (...) - zadanie nr 1
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa chodników (...) - zadanie nr 3
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa chodników (...) - zadanie nr 4
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i przebudowa chodników (...) - zadanie nr 2i

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 08.06.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Jedność, sięgacz ul. Wolności)
SIWZ - Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Jedność, sięgacz ul. Wolności).
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Jedność, sięgacz ul. Wolności)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmi" - 21.05.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
SIWZ - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie .
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulic na terenie miasta Chełm" - 15.05.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap)
SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap).
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap)
informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. KD/D/08 - II etap)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie" - 14.05.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie
SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego i zatoki parkingowej na terenie miasta Chełm" - 26.04.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego i zatoki parkingowej na terenie miasta Chełm
SIWZ - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego i zatoki parkingowej na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego i zatoki parkingowej na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego (...) - zadanie nr 1
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego (...) - zadanie nr 2
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa i przebudowa chodników, ciągu pieszo - rowerowego (...) - zadanie nr 3, 4 i 5

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie" - 20.04.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
SIWZ - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie.
załączniki
wyjaśnienie treści SIWZ - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Wojsławickiej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm" - 18.04.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm
SIWZ - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm.
załączniki
wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm
uzupełnienie załącznika nr 9 (rys. 4.5, 4.6, 4.7, 4.8), załącznik nr 6
informacja z otwarcia ofert - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 843 w granicach administracyjnych miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm" - 11.04.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm
SIWZ - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa ulic na terenie miasta Chełm" - 10.04.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap)
SIWZ - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap).
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego, ul. KD/D/08 - II etap)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. Waśniewskiego)
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa ulic na terenie miasta Chełm (ul. KD/D/08 - II etap)

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie" - 28.03.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie
SIWZ - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania - Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Ceramicznej w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm" - 26.03.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ulicy Jedność w Chełmie na odcinku od ul. Michała Kińczyka do Chełmskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie oraz przebudowa ulicy Jedność w Chełmie od ulicy Starościńskiej do ulicy Michała Kińczyk" - 02.03.2018
ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Jedność w Chełmie
SIWZ - Przebudowa ulicy Jedność w Chełmie.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ulicy Jedność w Chełmie
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Jedność w Chełmie
informacja o unieważnieniu postępowania - Przebudowa ulicy Jedność w Chełmie

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Przebudowa ulic na terenie miasta Chełm" - 21.02.2018
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
zmiana treści SIWZ - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulic na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1, 2 i 3

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm" - 13.02.2018
ogłoszenie o zamówieniu - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
SIWZ - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1 i 3
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2 i 4

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm" - 01.02.2018
ogłoszenie o zamówieniu - remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
SIWZ - remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm.
załączniki
informacja z otwarcia ofert - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remonty bieżące ulic na terenie miasta Chełm

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm" - 25.01.2018
ogłoszenie o zamówieniu - budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm
SIWZ - budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm.
załączniki
Informacja z otwarcia ofert - Budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm
informacja o unieważnieniu postępowania - budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm - zadanie nr 1
informacja o unieważnieniu postępowania - budowa kanalizacji deszczowej i burzowej na terenie miasta Chełm - zadanie nr 2

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym na :

"Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm" - 17.11.2017
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Inwestycji pn. _Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm