URZĄD MIASTA
CHEŁMA

ARCHIWUM 2008 r. ARCHIWUM 2009 r. ARCHIWUM 2010 r. ARCHIWUM 2011 r. ARCHIWUM 2012 r. ARCHIWUM 2013 r. ARCHIWUM 2014 r. ARCHIWUM 2015 r. ARCHIWUM 2016 r. ARCHIWUM 2017 r. ARCHIWUM 2018 r.Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019.

Udostępnienia
kanału technicznego


Zarządzenie Dyrektora.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego - wszczęcie postępowania Przebudowa drogi krajowej nr 12 w Chełmie

ZMIANA NUMERU KONTA.

Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich lubelszczyzny

WNIOSKI DO
POBRANIA
Akcja zima 20018-19

Konkurs - wolne stanowisko Inspektora ds. organizacji ruchu drogowego – 1/2 etatu.

Informacja o wynikach naboru.

Konkurs - wolne stanowisko Specjalista ds. zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą w granicach pasa drogowego.

Informacja o wynikach naboru.


 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 2019
ADMIN@ZDM-CHELM.PL